بهترین و بروز ترین متد آموزشی را از مابخواهید

این موسسه از بهترین موسسات در عرصه آموزش برق بوده دوره های کوتاه مدت برای عموم آزاد می باشد..

خرید کارت »


آموزش در صنعت برق

ددوره های آموزشی برق.

مشاهده جزئیات »

دوره های آزاد

!!!!!!!!!!

مشاهده جزئیات »

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

مشاهده جزئیات »

آموزش زبان

در دست اقدام.

مشاهده جزئیات »


چرا این شرکت؟

این شرکت با قدمت بیش از 30 سال در عرصه آموزش در صنعت برق فعال بوده و از جدیدترین متد روز بهره می گیرد.:

آموزشهای تخصصی برق

این موسسه در این زمینه خدمات آموزشی به شرکت های پیمانکاری برق،نواحی استان تهران،توزیع برق تهران والبرز و قم و... را دارد.

دگمه دگمه

آموزشهای آزاد

این موسسه در زمینه آموزشهای آزاد در رشته های رایانه و زبان انگلیسی نیز فعال می باشد.

دگمه دگمه

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

با توجه به سیاست ارتقاء علمی پرسنل این موسسه با توجه به دریافت مجوزهای لازم اقدام به جذب دانشجو کرده است...

خرید اینترنتی مشاهده جزئیات